Iskaz interesa za korištenje mljekomata

Pozivi za iskaz interesa namjenjen je proizvođačima mlijeka s područja jedinice lokalne samouprave osnivača Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ.

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije posjeduje mljekomat zapremnine 200 litara, marke Letina VEM d.o.o. izrađen 2017. godine. Trenutačno nema mogućnost fiskalizacije računa, ali sukladno pozitivnom iskazu interesa na ovaj poziv, isti će biti dodatno opremljen o trošku CPRR PGŽ i bit će u mogućnosti izdavati fiskalizirane račune.

Mljekomat se daje na korištenje pod sljedećim uvjetima:

  • novčana naknada za korištenje 100,00 kn mjesečno po ispostavljenom računu
  • zabrana davanja na korištenje trećim osobama
  • korištenje marom dobrog gospodara uz korisnikova pokrivanje troškova popravaka, servisiranja te redovnog održavanja
  • prodaja mlijeka isključivo proizvedenog na području Primorsko – goranske županije
  • korisnik snosi troškove dostave, montaže i najma prostora na kojem bi mljekomat bio postavljen

Pozitivna očitovanja odnosno informaciju o zainteresiranosti za korištenje mljekomata korisnici mogu dostaviti na adresu Centra, Karolinska cesta 87, Stara Sušica, 51314 Ravna Gora ili putem emaila: cprr@hi.ht.hr.

Unaprijed se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.