Dnevni red sjednica

Sjednice se održavaju u Staroj Sušici, Upravna zgrada Centra, Karolinska cesta 87.

 

PRVA (KONSTITUIRAJUĆA) SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 28. siječanj 2021. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Ravnoj Gori, Dom kulture Ravna Gora, I.G.Kovačića 138.

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
 3. Razno
9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 05. studeni 2020. godine u 12:00 sati, Ravna Gora, SPC Goranka, I.G.Kovačića 174, Ravna Gora

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s osme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s osme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Planom poslovanja za 2021. godinu
 4. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2021. godinu
 5. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Centra
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2021. godini
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2021. godini
 8. Razno
9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 03. kolovoz 2018. godine u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s osme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka s osme sjednice Vijeća
 3. Izvješće o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
 4. Razno
8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 30. rujan 2020. u 14:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2020. godinu i Plana poslovanja za 2020. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna rasporeda rezultata poslovanja u 2019. godini, te dijela prenesenog viška iz ranijih godina
 5. Odluka o usvajanju II. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2020. godinu
 6. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 7. Odluka o osnovici za obračun plaće zaposlenika
 8. Žalba
 9. Razno
8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. lipanj 2018. u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
 3. Prijedlog izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Centra za 2018. godinu
 4. Prva izmjena Plana nabave Centra za 2018. godinu
 5. Usvajanje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
 6. Razno
7. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 23. srpanj 2020. u 10:15 sati u Lokvama, Homer 65 (put prema brani Omladinskog jezera)

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa šeste sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa šeste sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 5. Razno
6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 9. lipanj 2020. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s pete sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s pete sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2020. godinu i Plana rada i poslovanja za 2020. godinu
 4. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2020. godinu
 5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
 6. Razno
4. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. studeni 2019. u 11:00 sati u Vrbniku, Hotel – Vinotel Gospoja, Frankopanska 1

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s treće sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s treće sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za 2019. godinu i Plana rada i poslovanja za 2019. godinu
 4. Odluka o usvajanju Druge izmjene Plana nabave Centra za 2019. godinu
 5. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Planom poslovanja za 2020. godinu
 6. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2020. godinu
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2020. godini
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2020. godini
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobitela Centra
 10. Odluka o priključenju jedinica lokalne samouprave Centru kao osnivači
 11. Odluka o uvjetima za provođenje natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i programa na području JLS
 12. Razno
3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 30. srpanj 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s druge sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s druge sjednice Vijeća
 3. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu
 4. Odluka o Izvješću o radu Centra za razdoblje 1. siječnja do 30 lipnja 2019. godine
 5. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra
 6. Razno
2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 21. ožujak 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2018. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Centra
 6. Odluka o cjeniku laboratorijskih usluga Centra
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 8. Općina Lokve – zahtjev za prepuštanje opreme temeljem Ugovora broj 03/16 o korištenju poljoprivredne mehanizacije
 9. Razno
1. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 14. prosinac 2018. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća
 3. Usvajanje Zapisnika s 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka s 9. sjednice Upravnog vijeća
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka s 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća
 6. Usvajanje Statuta Centra
 7. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra
 8. Usvajanje Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra
 9. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Centra za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Planom poslovanja za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave Centra za 2018. godinu
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Centra za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana nabave Centra za 2019. godinu
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2019. godini
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2019. godini
 15. Razno
Skip to content