Dnevni red sjednica

Sjednice se održavaju u Staroj Sušici, Upravna zgrada Centra, Karolinska cesta 87.

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 20. travnja 2022. godine (srijeda) s početkom u 11,00 sati u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

Molimo Vas da se odazovete pozivu. U slučaju spriječenosti dolaska obavijestite nas na telefon 791 – 066 ili mob. 098 1721-256.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa osme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2021. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za 2021. godinu
 5. Odluka o priključenju novih jedinica lokalne samouprave osnivača Centra
 6. Odluka o izmjenama aktivnosti po Planu poslovanja Centra za 2022. godinu
 7. Usvajanje Informacije o obavljenom popisu imovine i obvezama sa stanjem na dan 31. prosinca 2021. godine
 8. Razno

Nakon radnog dijela sjednice predviđena je prezentacija rada Pogona za preradu voća u Staroj Sušici.

8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 28. prosinac 2021. godine (utorak) s početkom u 18,00 sati u Rijeci, Kašetica primorsko-goranska, Krojačka 1.

Molimo Vas da se odazovete pozivu. U slučaju spriječenosti dolaska obavijestite nas na telefon 791 – 066 ili mob. 098 1721-256.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 4. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Planom poslovanja za 2022. godinu
 5. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2022. godinu
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2022. godini
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2022. godini
 8. Odluka o usvajanju Cjenika laboratorijskih usluga za 2022. godinu
 9. Razno
7. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 29. listopad 2021. godine (petak) s početkom u 10,00 sati u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa šeste sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa šeste sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju II. Izmjene i dopune Plana poslovanja za 2021. godinu
 4. Odluka o usvajanju Programa i aktivnosti te Financijskog plana Centra za 2022. godinu
 5. Odluka o usvajanju Dopune Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 6. Razno
6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 3. kolovoza 2021. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Vrbniku, Vinogradska 17

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s pete sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s pete sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine
 4. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2021. godinu i Plana poslovanja za 2021. godinu
 5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine
 6. Informacija o kriterijima i uvjetima za zapošljavanje
 7. Razno
5. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 20. srpnja 2021. godine (utorak) s početkom u 10,00 sati u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s četvrte sjednice Vijeća
 2. Usvajanje Zaključaka s četvrte sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Prve izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2021. godinu
 4. Odluka o primjeni Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga PGŽ
 5. UPU PGŽ – oštećenje mjernih stanica Klana i Općina Vinodolska
 6. Razno
3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 26. veljače 2021. godine (petak) s početkom u 12,30 sati u Ravnoj Gori, Dom kulture Ravna Gora, I.G.Kovačića 138.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s druge (telefonske) sjednice Vijeća
 2. Usvajanje Zaključaka s druge (telefonske) sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2020. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za 2020. godinu
 5. Odluka o usvajanju Cjenika laboratorijskih usluga Centra za 2021. godinu
 6. Usvajanje Informacije o obavljenom popisu imovine i obvezama sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. godine
 7. Razno
PRVA (KONSTITUIRAJUĆA) SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 28. siječanj 2021. godine (četvrtak) u 12,00 sati u Ravnoj Gori, Dom kulture Ravna Gora, I.G.Kovačića 138.

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
 3. Razno

Molimo Vas da se odazovete pozivu. U slučaju spriječenosti dolaska obavijestite nas na telefon 791 – 066 ili mob. 098 1721-256.

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum i mjesto održavanja: 05. studeni 2020. godine u 12:00 sati, Ravna Gora, SPC Goranka, I.G.Kovačića 174, Ravna Gora

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s osme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s osme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu i Planom poslovanja za 2021. godinu
 4. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2021. godinu
 5. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Centra
 6. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2021. godini
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2021. godini
 8. Razno
9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 03. kolovoz 2018. godine u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s osme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka s osme sjednice Vijeća
 3. Izvješće o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
 4. Razno
8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 30. rujan 2020. u 14:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s sedme sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s sedme sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju II. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2020. godinu i Plana poslovanja za 2020. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna rasporeda rezultata poslovanja u 2019. godini, te dijela prenesenog viška iz ranijih godina
 5. Odluka o usvajanju II. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2020. godinu
 6. Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 7. Odluka o osnovici za obračun plaće zaposlenika
 8. Žalba
 9. Razno
8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. lipanj 2018. u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s sedme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka s sedme sjednice Vijeća
 3. Prijedlog izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Centra za 2018. godinu
 4. Prva izmjena Plana nabave Centra za 2018. godinu
 5. Usvajanje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
 6. Razno
7. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 23. srpanj 2020. u 10:15 sati u Lokvama, Homer 65 (put prema brani Omladinskog jezera)

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s šeste sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s šeste sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 5. Razno
6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 9. lipanj 2020. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s pete sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s pete sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2020. godinu i Plana rada i poslovanja za 2020. godinu
 4. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2020. godinu
 5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda
 6. Razno
4. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. studeni 2019. u 11:00 sati u Vrbniku, Hotel – Vinotel Gospoja, Frankopanska 1

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s treće sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s treće sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za 2019. godinu i Plana rada i poslovanja za 2019. godinu
 4. Odluka o usvajanju Druge izmjene Plana nabave Centra za 2019. godinu
 5. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2020. godinu s projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Planom poslovanja za 2020. godinu
 6. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2020. godinu
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2020. godini
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2020. godini
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobitela Centra
 10. Odluka o priključenju jedinica lokalne samouprave Centru kao osnivači
 11. Odluka o uvjetima za provođenje natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i programa na području JLS
 12. Razno
3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 30. srpanj 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s druge sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s druge sjednice Vijeća
 3. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu
 4. Odluka o Izvješću o radu Centra za razdoblje 1. siječnja do 30 lipnja 2019. godine
 5. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra
 6. Razno
2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 21. ožujak 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika s prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka s prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2018. godinu
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Centra
 6. Odluka o cjeniku laboratorijskih usluga Centra
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika
 8. Općina Lokve – zahtjev za prepuštanje opreme temeljem Ugovora broj 03/16 o korištenju poljoprivredne mehanizacije
 9. Razno
1. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 14. prosinac 2018. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Upravnog vijeća
 3. Usvajanje Zapisnika s 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka s 9. sjednice Upravnog vijeća
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka s 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća
 6. Usvajanje Statuta Centra
 7. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra
 8. Usvajanje Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra
 9. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Centra za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Planom poslovanja za 2018. godinu
 10. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave Centra za 2018. godinu
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Centra za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana nabave Centra za 2019. godinu
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2019. godini
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2019. godini
 15. Razno
Skip to content