Dnevni red sjednica

Sjednice se održavaju u Staroj Sušici, Upravna zgrada Centra, Karolinska cesta 87.

Molimo Vas da se odazovete pozivu. U slučaju spriječenosti dolaska obavijestite nas na telefon 051-791-066 ili mobitel 098-1721-256.

 

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 03. kolovoz 2018. godine u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa osme sjednice Vijeća
 3. Izvješće o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
 4. Razno

8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. lipanj 2018. u 11:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
 2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
 3. Prijedlog izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Centra za 2018. godinu
 4. Prva izmjena Plana nabave Centra za 2018. godinu
 5. Usvajanje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
 6. Razno

7. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 23. srpanj 2020. u 10:15 sati u Lokvama, Homer 65 (put prema brani Omladinskog jezera)

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa šeste sjednice Vijeća (privitak)
 2. Izvršenje Zaključaka sa šeste sjednice Vijeća (privitak)
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (privitak)
 4. Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine (privitak)
 5. Razno

6. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 9. lipanj 2020. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa pete sjednice Vijeća
 2. Izvršenje Zaključaka sa pete sjednice Vijeća (privitak)
 3. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2020. godinu i Plana rada i poslovanja za 2020. godinu (privitak)
 4. Odluka o usvajanju I. Izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2020. godinu (privitak)
 5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda (privitak)
 6. Razno

4. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. studeni 2019. u 11:00 sati u Vrbniku, Hotel – Vinotel Gospoja, Frankopanska 1

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa treće sjednice Vijeća (privitak)
 2. Izvršenje Zaključaka sa treće sjednice Vijeća (privitak)
 3. Odluka o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za 2019. godinu i Plana rada i poslovanja za 2019. godinu (privitak)
 4. Odluka o usvajanju Druge izmjene Plana nabave Centra za 2019. godinu (privitak)
 5. Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2020. godinu sa projekcijom za 2021. i 2022. godinu i Planom poslovanja za 2020. godinu (privitak)
 6. Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2020. godinu (privitak)
 7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2020. godini (privitak)
 8. Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2020. godini (privitak)
 9. Odluka o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobitela Centra (privitak)
 10. Odluka o priključenju jedinica lokalne samouprave Centru kao osnivači (privitak)
 11. Odluka o uvjetima za provođenje natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem i programa na području JLS (privitak)
 12. Razno

3. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 30. srpanj 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa druge sjednice Vijeća (privitak)
 2. Izvršenje Zaključaka sa druge sjednice Vijeća (privitak)
 3. Odluka o Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Centra za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu (privitak)
 4. Odluka o Izvješću o radu Centra za razdoblje 1. siječnja do 30 lipnja 2019. godine (privitak)
 5. Odluka o imenovanju ravnatelja Centra
 6. Razno

2. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 21. ožujak 2019. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Usvajanje Zapisnika sa prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća (privitak)
 2. Izvršenje Zaključaka sa prve (konstituirajuće) sjednice Vijeća (privitak)
 3. Odluka o usvajanju Izvješća o radu i poslovanju i rasporedu viška prihoda i primitaka Centra za 2018. godinu (privitak)
 4. Odluka o usvajanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31. prosinca 2018. godine (privitak)
 5. Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja Centra (privitak)
 6. Odluka o cjeniku laboratorijskih usluga Centra (privitak)
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika (privitak)
 8. Općina Lokve – zahtjev za prepuštanje opreme temeljem Ugovora broj 03/16 o korištenju poljoprivredne mehanizacije (privitak)
 9. Razno

1. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 14. prosinac 2018. u 10:00 sati

DNEVNI RED

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća
 2. Usvajanje Zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća (privitak)
 3. Usvajanje Zapisnika sa 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća (privitak)
 4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka sa 9. sjednice Upravnog vijeća (privitak)
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju zaključaka sa 10. telefonske sjednice Upravnog vijeća (privitak)
 6. Usvajanje Statuta Centra (privitak)
 7. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra (privitak)
 8. Usvajanje Poslovnika o radu Stručnog vijeća Centra (privitak)
 9. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Financijskog plana Centra za 2018. godinu sa projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Planom poslovanja za 2018. godinu (privitak)
 10. Prijedlog Odluke o Drugoj izmjeni i dopuni Plana nabave Centra za 2018. godinu (privitak)
 11. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Centra za 2019. godinu sa projekcijom za 2020. i 2021. godinu i Planom poslovanja za 2019. godinu (privitak)
 12. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana nabave Centra za 2019. godinu (privitak)
 13. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2019. godini (privitak)
 14. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2019. godini (privitak)
 15. Razno