O nama

CPRR obavlja sljedeće djelatnosti utvrđene Statutom Uprave

 • Uslužne djelatnosti u biljnoj proizvodnji
 • Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Organiziranje stručnih i znanstvenih skupova
 • Uvođenje i provedba tehnika ekološke poljoprivrede
 • Introdukcija novih pasmina goveda, ovaca, koza, peradi, kunića i ostalih vrsta domaćih životinja
 • Osnivanje i pokretanje rada Centra za rasplod i selekciju domaćih životinja
 • Sakupljanje starih sorata voćaka u svrhu rada na oplemenjivanju i stvaranju novih i boljih sorata
 • Introdukcija i pokusi na novim sortama ratarskog, povrćarskog, ljekovitog bilja i gljiva te introdukcija novih voćnih sorata
 • Pokretanje rada na ekološkoj poljoprivredi i ekološkoj zaštiti od bolesti i štetočina
 • Pokretanje i nastavak rada na oplemenjivanju domaćih sorata krumpira genetski otpornih na bolesti i štetočine
 • Pokretanje i nastavak rada na introdukciji Kanadskog slatkog javora te organiziranje njegove rasadničarske proizvodnje i pokusi na terenu
 • Selekcioniranje autohtonih kultivara i izbor iz populacija divljih biljaka (lijeske, borovnice, brusnice, ljekovito bilje i slično)
 • Prodaja vlastitih proizvoda
Skip to content