Preuzimanja

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća CPPR za fizičke osobe / PDF

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća CPPR za pravne osobe / PDF

Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu

Plan nabave za 2019. godinu

Plan nabave za 2018. godinu – II. izmjena

Financijski plan i plan rada za 2018. – I. izmjena

Registar ugovora jednostavnih nabava za 2018. godinu

Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017. godinu

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Izvješće o radu Centra za 1.-6. mj. 2017. godine

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 1-6 mj. 2017. godine (Obrazac PR-RAS)

 

Za otvaranje PDF dokumenata preporučamo Acrobat Reader DC ili Foxit Reader.