Članovi Upravnog i Stručnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća:

Primorsko-goranska županija: Saša Burić, Nataša Blažević-Starčević, Radovan Brnelić

Stručno vijeće: Boris Lozer, Mario Zaccaria

Članovi Stručnog vijeća:

Primorsko-goranska županija: Petar Mamula

Grad Bakar: Maja Šepac Rožić

Grad Cres: Marko Ferlora

Grad Čabar: Tanja Šebalj-Kocet

Grad Delnice: Boris Lozer

Grad Kastav: Dejan Rubeša

Grad Krk: Karla Škorjanc

Grad Novi Vinodolski: Antonio Komadina

Grad Opatija: Kristina Đukić

Grad Rab: Denis Deželjin

Grad Vrbovsko: Tea Flajnik

Općina Brod Moravice: Vilim Klobučar

Općina Čavle: Ervin Bura

Općina Fužine: Jelena Milošević

Općina Jelenje: Mark Kovačić

Općina Klana: Marina Poklar

Općina Kostrena: Martina Zekić

Općina Lokve: Saša Štimac

Općina Baška: Darko Krpan

Općina Lopar: Manuela Ivić

Općina Lovran: Nikola Franković

Općina Matulji: Eduard Baćić

Općina Mošćenička Draga: Mario Zaccaria

Općina Mrkopalj: Marica Francišković

Općina Omišalj: Mirko Almaši

Općina Punat: Daniel Strčić

Općina Ravna Gora: Franjo Mance

Općina Skrad: Ivan Crnković

Općina Viškovo: Radovan Brnelić

Općina Vrbnik: Domagoj Gršković

Vinodolska općina: Miljenko Šimić

Skip to content