Članovi Upravnog i Stručnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća su:

Primorsko-goranska županija: Anđelko Florijan, Sanja Čop, Ivica Dobrinčić

Stručno vijeće: Ervin Bura, Damir Zanoškar

Članovi Stručnog vijeća Centra su:

Primorsko-goranska županija: Petar Mamula

Grad Čabar: Marija Janeš

Grad Delnice: Boris Lozer

Grad Kastav: Dejan Rubeša

Grad Vrbovsko: Ljubomir Cindrić

Općina Brod Moravice: Vilim Klobučar

Općina Čavle: Ervin Bura

Općina Fužine: Damir Zanoškar

Općina Jelenje: Dino Piljić

Općina Klana: Valter Štemberger

Općina Lokve: Damir Lenac

Općina Mrkopalj: Marica Francišković

Općina Ravna Gora: Franjo Mance

Općina Skrad: Ivan Crnković

Općina Viškovo: Mladen Hero

Vinodolska općina: Miljenko Šimić

Skip to content