Članovi Upravnog i Stručnog vijeća

Članovi Upravnog vijeća:

Primorsko-goranska županija: Saša Burić, Nataša Blažević-Starčević, Radovan Brnelić

Stručno vijeće: Ervin Bura, Antonio Komadina

Članovi Stručnog vijeća:

Primorsko-goranska županija: Petar Mamula

Grad Bakar: Eleonora Sokolić Brusić

Grad Cres: Marko Ferlora

Grad Čabar: Marta Blažević

Grad Delnice: Boris Lozer

Grad Kastav: Dejan Rubeša

Grad Krk: David Mrakovčić

Grad Novi Vinodolski: Antonio Komadina

Grad Opatija: Kristina Đukić

Grad Rab: Denis Deželjin

Grad Vrbovsko: Ljubomir Cindrić

Općina Brod Moravice: Vilim Klobučar

Općina Čavle: Ervin Bura

Općina Fužine: Jelena Milošević

Općina Jelenje: Dino Piljić

Općina Klana: Marina Poklar

Općina Lokve: Damir Lenac

Općina Baška: Darko Krpan

Općina Lovran: Nikola Franković

Općina Matulji: Danijel Jerman

Općina Mošćenička Draga: Mario Zaccaria

Općina Mrkopalj: Marica Francišković

Općina Omišalj: Mirko Almaši

Općina Punat: Daniel Strčić

Općina Ravna Gora: Franjo Mance

Općina Skrad: Ivan Crnković

Općina Viškovo: Radovan Brnelić

Općina Vrbnik: Domagoj Gršković

Vinodolska općina: Ruža Kršul

Skip to content