Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu CPRR PGŽ) je obvezan osigurati pristupačnost svoje mrežne stranice u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na web adresu CPRR PGŽ, cprr.hr.

Status usklađenosti

Mrežna lokacija cprr.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Iznimke od usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti, prema četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti – mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost – očituju se u sljedećim dijelovima sadržaja:

Mogućnost opažanja

Zbog dinamičnosti naslovnice, čitačima ekrana koje koriste slijepe osobe sadržaj se ne prikazuje uvijek na isti način.

Operabilnost

Područja koja se aktiviraju prelaskom mišem, tekstualna ili u obliku ikone, možda nisu dovoljno velika za korisnike s motoričkim teškoćama – ovisno o vrsti invaliditeta te vrsti pomoćne tehnologije.

Razumljivost

Nema poteškoća.

Stabilnost

Ovisno o pregledniku i vrsti pomoćne tehnologije, može doći do manjih odstupanja u prikazu stranice.

Podizanje razine pristupačnosti

CPRR PGŽ je proveo korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri. Na mrežnoj adresi cprr.hr koristi se programski dodatak koji omogućava povećavanje i smanjivanje teksta, prijenos u sive tonove, veći kontrast, negativni kontrast, svijetlu pozadinu, podcrtavanje linkova i prijenos u čitljiviji font.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 18. rujna 2020., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Za pripremu ove Izjave korištena je metoda procjene u obliku testiranja pristupačnosti. Testiranje pristupačnosti provedeno je putem sljedećih alata:

Mozilla Firefox Accesibility Inspector
Google Lighthouse Accesibility Audit
WAVE Web Accessibility Evaluation Tool
IDI Web Accessibility Checker

Na testovima su uočena minorna odstupanja u području kontrasta i dodatnih opisa slika.

Testiranja su izvršena na sljedećim operativnim sustavima, internetskim preglednicima i mobilnim uređajima: Windows 7, 8 i 10, Linux Mint, Ubuntu, Google Chrome, Mozilla Firefox, Vivaldi, Opera, Brave, Ulefone Power pametni telefon s Firefox i Brave preglednikom, Lenovo tablet s Google Chrome preglednikom.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice CPRR PGŽ korisnici mogu uputiti:

Email: cprr@hi.ht.hr

Telefon/FAX: +385 51 791 066

Poštom na adresu:
Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ
Stara Sušica
Karolinska cesta 87
51314 Ravna Gora

Radno vrijeme CPRR PGŽ je od ponedjeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati. CPRR PGŽ je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske. U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Skip to content