Ugovori o javnoj nabavi

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) obavještavamo da ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije Dalibor Šoštarić, dipl. ing. ne obavlja upravljačku djelatnost niti je vlasnik poslovnih udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju, odnosno u kapitalu bilo kojeg gospodarskog subjekta s više od 0,5%, stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 13. Zakona.