Natječaj za radno mjesto “Radnik na održavanju”

CPRR PGŽ traži radnika/radnicu za rad na održavanju.

Mjesto rada: Stara Sušica, Primorsko-goranska županija

Pisane prijave na natječaj, vlastoručno potpisane od strane podnositelja prijave, s navedenom kontakt adresom i telefonskim brojem, te s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se u roku od 15 dana od dana objave natječaja, preporučeno putem pošte ili osobno na adresu: Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Stara Sušica, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, s naznakom ”Natječaj za zapošljavanje na radno mjesto Radnika na održavanju“.

Detalji o natječaju dostupni su za pregled i preuzimanje.