Poziv za Iskaz interesa proizvođača koji se bave uzgojem goveda s područja Gorskog kotara za nabavu sjemena

Ovim putem pozivamo poljoprivredne proizvođače koji se bave uzgojem goveda s područja Gorskog kotara da dostave iskaz interesa za nabavu sjemena djetelina, trava i djetelinsko-travnih smjesa u cilju povećanja krmne baze te poboljšanja kvalitete prirodnih livada i pašnjaka.

Na predmetni poziv mogu se javiti poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem goveda te imaju minimalno tri (3) grla goveda i minimalno tri (3) hektara oranica u vlasništvu ili zakupu. Mogućnost javljanja na poziv za livade i pašnjake, ali u tom slučaju obavezno dostaviti presliku suglasnosti Primorsko-goranske županije za prenamjenu istih u oranice.

Po poljoprivrednom gospodarstvu može se dobiti sjeme za maksimalno pet (5) hektara.

Iskaz interesa treba dostaviti pisanim putem na adresu Centra najkasnije do 06. lipnja 2022. godine do 15:00 sati bez obzira na način dostave.

Temeljem zaprimljenih interesa, te sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, Centar će odrediti količine sjemena trava, djetelina i/ili djetelinsko-travnih smjesa po pojedinom gospodarstvu. Sortu ili tip sjemena odredit će Centar na temelju analize tla u suradnji s izabranim poljoprivrednim gospodarstvima.

Obavezno dostaviti

  • Presliku upisnika u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
  • Presliku vlasničkog/posjedovnog lista ili ugovora o najmu za poljoprivredne parcele na kojima će se vršiti sijanje ili usijavanje
  • Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva (Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede) sa tablicom u kojem je vidljivo brojno stanje grla stoke.

Centar snosi troškove nabave i prijevoza sjemena, dok će izabrana poljoprivredna gospodarstva biti obvezna ista unesti u tlo zadovoljavajućim agrotehničkim postupcima.

Centar će po provedenoj nabavi obavijestiti gospodarstva o količinama sjemena, te će s istima biti sklopljen Ugovor o suradnji na projektu.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti djelatnicima Centra na tel. 051/ 791 066 ili putem emaila cprr@hi.ht.hr.