Javni poziv za suradnju s CPRR PGŽ u komisijskoj prodaji autohtonih proizvoda s područja Gorskog kotara

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije (dalje u tekstu: CPRR PGŽ) ovim putem Vas obavještava da će se uskoro otvoriti prodajni prostor Kašetice primorsko-goranske u objektu CPRR PGŽ u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora gdje ćemo proizvođačima omogućiti prodaju i promociju njihovih proizvoda u svojem prostoru, pod uvjetom da su registrirani u Gorskom kotaru te da se proizvodnja odvija u Gorskom kotaru.

Zbog tehničkih ograničenja, do daljnjega nećemo moći zaprimati proizvode s kratkim rokom trajanja, rinfuza proizvode ili proizvode koji zahtijevaju posebne uvjete skladištenja (npr. mlijeko i mliječni proizvodi, suhomesnati proizvodi, jaja, voće, povrće itd.).

Prodaja se odvija putem komisijske prodaje bez naknade, te CPRR PGŽ time postaje posrednik u prodaji (komisionar) između krajnjeg kupca i proizvođača proizvoda (komitenta).

Ako ste zainteresirani za komisijsku prodaju Vaših proizvoda, a u svrhu što uspješnije i kvalitetnije buduće suradnje, molimo da nam uz pozitivno očitovanje o zainteresiranosti obavezno dostavite sljedeće podatke (tablicu preuzmite na dnu stranice).

  • naziv i dokaz o pravnom statusu, odnosno obliku (OPG, obrt, zadruga, d.o.o. i dr.), ime i prezime komitenta/odgovorne osobe
  • upisnici u koje je komitent upisan (obavezna obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa)
  • adresa, e-mail adresa, web adresa, telefon/fax/mobitel, OIB, IBAN žiro računa
  • da li ste obveznik PDV-a (obavezna obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa)
  • informacije o proizvodu koji biste prodavali: vrsta, rok trajanja, posebni uvjeti čuvanja i skladištenja, eventualni dodatni podaci o deklariranju proizvoda uključujući i odgovornu osobu za deklariranje, raspoložive količine (posebno naglasiti ako se radi o sezonskom proizvodu raspoloživost kroz godinu), posebno napominjemo kako će se prodavati isključivo pakirani proizvodi, za sada nismo u mogućnosti prodavati “rinfuzo” proizvode
  • dodatni podaci po Vašoj procjeni vezani za uvjete prodaje

Posebno napominjemo kako će između svakog zainteresiranog proizvođača i CPRR PGŽ biti potpisan Ugovor o komisijskoj prodaji proizvoda s detaljno definiranim obvezama ugovornih strana (uz dostavu potrebnih dodatnih podataka). Uvjeti propisani spomenutim Ugovorom odnosit će se na zaštitu prava i definiranje obveza ugovornih strana, a posebno ističemo definiranje količine proizvoda (zbog ograničenog prostora) radi ravnopravnosti svih proizvođača, zakonska obveza deklariranja proizvoda od strane proizvođača, obveze dopremanja i rokovi dopreme i otpreme proizvoda od strane proizvođača, definiranje posebnih uvjeta čuvanja proizvoda, definiranje cijene i dr.

Zahvaljujemo na suradnji od obostranog interesa, te Vas srdačno pozdravljamo.

Preuzimanje tablice Podaci o proizvođaču (komitentu) i proizvodima za potrebe komisijske prodaje u prostoru “Kašetice primorsko-goranske”