Radno mjesto: RAVNATELJ Ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Upravno vijeće Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na temelju članka 11. Sporazuma o osnivanju Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije od 01.08.2018. godine i članka 20. Statuta Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije broj 2482/18 od 19.12.2018. godine, raspisuje:

NATJEČAJ

Za radno mjesto: RAVNATELJ Ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije sa sjedištem u Staroj Sušici, Karolinska cesta 87, Ravna Gora.

Mandat ravnatelja je 4 (četiri) godine.

Uvjeti za rad:

  • VII/I stupanj stručne spreme – poljoprivredne znanosti,
  • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci.

Uz zamolbu i životopis kandidati trebaju priložiti:

  • uvjerenje o stručnoj spremi,
  • uvjerenje da kandidati nisu pod istragom,
  • dokaz o državljanstvu,
  • dokaz o petogodišnjem iskustvu u struci,
  • Program rada Centra za 4 (četiri) godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave prema uvjetima iz ovog natječaja neće se razmatrati.

Ponude treba podnijeti na adresu: CENTAR ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, STARA SUŠICA, Karolinska cesta 87, 51314 Ravna Gora, u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja u sredstvima javnog priopćavanja, s naznakom «Upravno vijeće – za natječaj».

O rezultatima natječaja kandidati će biti pismeno izvješteni u zakonskom roku.