1. sjednica

Odluka UV o usvajanju Financijskog plana Centra za 2019. godinu

Odluka UV o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 9. sjednice UV

Odluka UV o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu

Odluka UV o usvajanju Poslovnika o radu Stručnog vijeća

Odluka UV o usvajanju Poslovnika o radu Upravnog vijeća

Odluka UV o usvajanju Statuta Centra

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 9. sjednice UV

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 10. telefonske sjednice

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 10. telefonske sjednice UV

Odluka UV o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2019. godini

Odluka UV o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje za 2019. godinu

Odluka UV o konstituiranju Upravnog vijeća 2018. godine

Odluka UV o usvajanju Druge izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2018. godinu

Odluka UV o usvajanju Druge izmjene i dopune Plana nabave Centra za 2018. godinu

Skip to content