Javni poziv za sadnju nasada-vinograda

26.04.2021 CPRR 0

Ovim putem pozivamo vinogradare s područja Primorsko-goranske županije da dostave iskaz interesa za sadnju nasada-vinograda sa međuvrsnim križancima vinove loze. Zadaća zainteresiranog vinogradara bila bi […]