Ugovori o javnoj nabavi

11.11.2016 CPRR 0

Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11) obavještavamo da ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko – goranske županije Dalibor Šoštarić, […]