Preuzimanja

Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća CPPR za fizičke osobe  / PDF
Zahtjev za prisustvovanje sjednicama Upravnog vijeća CPPR za pravne osobe  / PDF
Godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2018. godinu – II. izmjena
Financijski plan i plan rada za 2018. – I. izmjena
Registar ugovora jednostavnih nabava za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2016. godinu
Izvješće o radu Centra za 1-6 mj 2017.
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za 1-6 mj. 2017. godine (Obrazac PR-RAS)
 
Za otvaranje PDF dokumenata preporučamo Acrobat Reader DC ili Foxit Reader.