Natječaj i prezentacija podmjere programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

U prvoj temi predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (,,Narodne novine”, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.5. ,,Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” – provedbu tipa operacije 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”.

Visina potpore po projektu iznosi od 5.000 – 700.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Intenzitet javne potpore 100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak (EURI).
Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici u skladu s člankom 14. Zakona o šumama (,,Narodne novine”, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019, 32/2020 i 145/20) te udruge šumoposjednika.

U drugoj temi predmet natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (,,Narodne novine”, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 8.6 „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije i preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda” – provedba tipa operacije 8.6.1 „Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima” (u daljnjem tekstu: tip operacije 8.6.1).

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 700.000 EUR.
Intenzitet javne potpore do 50 %
Prihvatljivi korisnici su obrti, trgovačka društva i šumoposjednici u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća u skladu s definicijom iz Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, te šumoposjednici fizičke osobe koji nisu poduzetnici u smislu definicije poduzetnika iz članka 1. Priloga I. iste Uredbe.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu od 11. srpnja 2022. godine od 12:00 sati do 30. rujna 2022. godine do 12:00 sati.
Predavač: Miro Kasipović, dipl. ing. tehnologije KAM CONSULTING Rijeka.

Radionica će se održati 15. lipnja 2022. (srijeda) s početkom u 11:00 h u prostoru Velike vijećnice Grada Delnice, Trg 138. brigade HV 4 (2 kat).
Molimo da Vašu potvrdu sudjelovanja na radionici dostavite na email: cprr@hi.ht.hr ili mobitel 099-8050-113, najkasnije do 14.06.2022. godine.