Indikativni plan objave natječaja za I. i II. kvartal 2022. godine.

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske objavilo je Indikativni plan objave natječaja za I. i II. kvartal 2022. godine. 

I. KVARTAL 2022.

4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

  • mlijeko
  • meso
  • voće i povrće
  • ostali sektori

4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije

4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu navodnjavanja

8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura

8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima

10.2 Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi

17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

II. KVARTAL 2022.

4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (oprema za navodnjavanje)

4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša

6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima

9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija