Javni poziv za suradnju s “Kašeticom” u komisijskoj prodaji autohtonih proizvoda s područja Primorsko­-goranske županije

Promotivno – izložbeni prostor „Kašetica primorsko – goranska” (dalje u tekstu: ,,Kašetica”) od 15. srpnja 2019. godine proizvođačima autohtonih proizvoda s područja Primorsko – goranske županije omogućuje prodaju i promociju njihovih proizvoda u svojem prostoru, u samom centru Grada Rijeke (Krojačka 1).

Prodaja se odvija putem komisijske prodaje bez naknade, te „Kašetica” time postaje i prodajni prostor, odnosno posrednik u prodaji (komisionar) između krajnjeg kupca i proizvođača proizvoda (komitenta).

Ako ste zainteresirani za komisijsku prodaju Vaših proizvoda, a u svrhu što uspješnije i kvalitetnije buduće suradnje, molimo da nam uz pozitivno očitovanje o zainteresiranosti obavezno dostavite i sljedeće podatke (tablica u privitku ovog dopisa):

  • naziv i dokaz o pravnom statusu, odnosno obliku (OPG, obrt, zadruga, d.o.o. i dr.), ime i prezime komitenta i odgovorne osobe
  • upisnici u koje je komitent upisan (obavezna obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa)
  • adresa, e-mail adresa, web adresa, telefon/fax/mobitel, OIB, IBAN žiro računa
  • da li ste obveznik PDV-a (obavezna obavijest o svim budućim promjenama ovog statusa)
  • informacije o proizvodu koji biste prodavali: vrsta, rok trajanja, posebni uvjeti čuvanja i skladištenja, eventualni dodatni podaci o deklariranju proizvoda uključujući odgovornu osobu za deklariranje, raspoložive količine (posebno naglasiti ako se radi o sezonskom proizvodu raspoloživost kroz godinu), posebno napominjemo kako će se prodavati isključivo pakirani proizvodi, za sada nismo u mogućnosti prodavati „rinfuza” proizvode
  • dodatni podaci po Vašoj procjeni vezani za uvjete prodaje

Posebno napominjemo kako će između svakog zainteresiranog proizvođača i CPRR PGŽ biti potpisan Ugovor o komisijskoj prodaji proizvoda s detaljno definiranim obvezama ugovornih strana (uz dostavu potrebnih dodatnih podataka). Uvjeti propisani spomenutim Ugovorom odnosit će se na zaštitu prava i definiranje obveza ugovornih strana, a posebno ističemo definiranje količine proizvoda (zbog ograničenog prostora) radi ravnopravnosti svih proizvođača, zakonska obveza deklariranja proizvoda od strane proizvođača, obveze dopremanja i rokovi dopreme i otpreme proizvoda od strane proizvođača, definiranje posebnih uvjeta čuvanja proizvoda, definiranje cijene i dr.

Zahvaljujemo na suradnji od obostranog interesa, te Vas srdačno pozdravljamo.

Preuzimanje tablice Podaci o proizvođaču (komitentu) i proizvodima za potrebe komisijske prodaje u prostoru “Kašetice primorsko-goranske”