Projekt „Karakterizacija autohtonih vinskih sorti Kvarnera“ i promocija autohtonih vina PGŽ

U Kašetici primorsko-goranskoj zamjenik župana Petar Mamula i rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija potpisali su Sporazum o provedbi projekta „Karakterizacija autohtonih vinskih sorti Kvarnera“. Cilj ovog projekta je, uz očuvanje autohtonih vinskih sorti Primorsko-goranske županije, povećanje proizvodnje i podizanje novih nasada s autohtonim sortimentom, nove moguće komercijalizacije i promocije te povezivanja sa sektorom turizma i ugostiteljstva.

“Sve izraženiji trend u svijetu pa tako i kod nas je da se turizam ne bazira samo na suncu i moru, nego i na onome što nude vrijedne ruke naših poljoprivrednika i ostalih koji žive na ovim prostorima, a jedan od prepoznatljivih proizvoda je upravo i vino. Nadamo se da ćemo na kraju ovog projekta dobiti još sorti vinove loze i kvalitetnih vina, poput naše žlahtine, koje ćemo moći ponuditi našim gostima” , rekao je Mamula pohvalivši suradnju sa Sveučilištem istaknuvši kako je ulaganje u ovakve projekte i ovakvu međuinstitucionalnu suradnju jedan od primjera kako krenuti naprijed i unaprijediti znanost i obrazovanje na jednom području.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić Samaržija istaknula je kako danas potpisani sporazum dio “Sporazuma o pametnim specijalizacijama” koji je potpisan prošle godine. “Tim sporazumom Primorsko-goranska županija dala je podršku našim strateškim prioritetima i područjima gdje smo mi vidjeli da imamo jednu vrstu komparativne prednosti nad drugim sveučilištima i regijama. Upravo jedno od tih područja je razvijanje prirodnih i tradicionalnih resursa, u kontekstu razvoja turizma kao i širem kontekstu znanstvenog istraživanja. Ovo je upravo primjer onoga što Europa teži, istraživanje i razvoj, istraživanje i inovacije i nadamo se da ćemo nakon ovog trogodišnjeg razdoblja imati same definirane protokole, a u nekoj fazi i suradnji s drugim sveučilištima jednu ustrojstvenu jedinicu koja bi mogla raditi neku vrstu certifikacija vina”, rekla je rektorica zaključivši “Kao što nam je specifikum maslinovo ulje, tako sada želimo da nam postane i vino.”

Enolog Tomislav Pavlešić s Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci je istaknuo kako će rezultati nakon ove tri godine biti bitni ne samo za proizvođače vina i autohtonih vina nego i za turiste. “Kako smo mi turistička županija, naši gosti ne žele samo probati svjetske sorte vina, nego ih zanimaju specifične autohtone sorte koje ne mogu probati nigdje u svijetu nego kod nas. Upravo je to želja nas, da vrijednom radu i trudu naših vinara dodamo našu specifičnu ekspertizu i naša znanja koja će doprinijeti boljoj vidljivosti i turističkoj prezentaciji naše plavo zelene županije.”

U sklopu potpisivanja Sporazuma kojemu su prisustvovali pročelnica UO za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Melita Raukar i pročelnik Ureda županije Goran Petrc, održana je i prezentacija vrhunskih vina proizvedenih od autohtonih sorti Kvarnera Vinarije Pavlomir, OPG Dean Rubeša, Kuća vina Ivan Katunar, Katunar Estate Winery te OPG Franko Ružić.

Današnji se Sporazum temelji na Sporazumu o suradnji u području pametne specijalizacije, sklopljenog između Županije i Sveučilišta dana 26. srpnja 2018. godine, a kojim se uspostavlja međuinstitucijski okvir u području Pametne specijalizacije kao zajedničke platforme regionalnog razvoja, budućeg djelovanja i suradnje.

Županija se obvezuje financirati provedbu Projekta u ukupnom iznosu od 300.000,00kn kroz naredne tri godine.