8. sjednica

Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2022. godini

Odluka o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje u 2022. godini

Odluka o usvajanju Cjenika laboratorijskih usluga u 2022. godini

Odluka o usvajanju Financijskog plana Centra za 2022. godinu sa projekcijom za 2023. i 2024. godinu i Planom poslovanja za 2022. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 7. sjednice

Odluka o usvajanju Plana nabave Centra za 2022. godinu

Odluka o usvajanju pročišćenog teksta Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika

Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice

Skip to content