8. sjednica

Mišljenje i prijedlog o odabiru kandidata na radno mjesto – referent za prodaju i promociju autohtonih proizvoda

Odluka da se zamolbi Udruge proizvođača meduna ne može udovoljiti

Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima zaposlenika

Odluka o osnovici za obračun plaće zaposlenika u Centru

Odluka o usvajanju II. Izmjena i dopuna Plana nabave Centra za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izmjena i dopuna rasporeda rezultata poslovanja u 2019. godini, te dijela prenesenog viška iz ranijih godina

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 7. sjednice UV 2020.

Odluka o usvajanju zapisnika sa 7. sjednice UV 2020.

Zaključak UV od 30.09.2020.

Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 7. sjednice Upravnog vijeća

Skip to content