6. sjednica

Odluka UV o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 5. jednice 2021.

Odluka UV o usvajanju Izvješća o radu Centra za razdoblje siječanj-lipanj 2021

Odluka UV o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća za razdoblje siječanj-lipanj 2021.

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 5. sjednice 2021.

Odluka UV o primanju na znanje Informacije o kriterijima i uvjetima za zapošljavanje referenta za ruralni razvoj

Odluka UV o usvajanju I. Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2021. i Plana poslovanja za 2021.

Skip to content