5. sjednica

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Centra za 2019. godinu

Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog vijeća Centra za 2019.

Odluka UV o davanju suglasnosti ravnatelju na odluku o rashodu i prodaji službenog vozila

Odluka UV o dopuni Odluke o priključenju JLS Centru kao osnivači

Odluka UV o ovlaštenju ravnatelja da može zaključiti i potpisati ugovor sa ADRIA P.A.

Odluka UV o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 4. sjednice UV

Odluka UV o usvajanju Izvještaja o obavljenom popisu imovine na dan 31.12.2019

Odluka UV o usvajanju Pravilnika o promociji i prodaji te izlaganju na sajmovima manifestacijama i festivalima

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 4. sjednice UV

Odluka UV o utvrđivanju Cjenika laboratorijskih usluga Centra za 2020. godinu

Odluka UV o zaduženju ravnatelja Centra da preispita realnost prenesenog viška poslovanja

Skip to content