4. sjednica

Odluka o usvajanju Druge izmjene Plana nabave Centra za 2019. godinu

Odluka UV o imenovanju Povjerenstva za provedbu nabave u 2020. godini

Odluka UV o imenovanju Povjerenstva za zapošljavanje za 2020. godinu

Odluka UV o priključenju JLS Centru

Odluka UV o provedbi programa i aktivnostima Centra na području JLS koje nisu osnivači Centra

Odluka UV o usvajanju Druge izmjene i dopune Financijskog plana Centra za 2019. godinu

Odluka UV o usvajanju Financijskog plana Centra za 2020.

Odluka UV o usvajanju Izvješća o izvršenju Zaključaka sa 3. sjednice UV

Odluka UV o usvajanju Plana nabave za 2020. godinu

Odluka UV o usvajanju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o korištenju službenih automobila i mobitela Centra 1

Odluka UV o usvajanju zapisnika sa 3. sjednice UV

Odluka UV o uvjetima za provođenje natječaja za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem na području JLS

Skip to content