Dnevni red sjednica

Sjednice se održavaju u Staroj Sušici, Upravna zgrada Centra, Karolinska cesta 87.

 

9. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 03. kolovoza 2018. godine u 11:00 sati

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa osme sjednice Vijeća
  2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa osme sjednice Vijeća
  3. Izvješće o radu Centra za razdoblje od 01.01.2018. godine do 30.06.2018. godine
  4. Razno

 

8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27. lipnja 2018. u 11:00 sati

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
  2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
  3. Prijedlog izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Centra za 2018. godinu
  4. Prva izmjena Plana nabave Centra za 2018. godinu
  5. Usvajanje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
  6. Razno