Dnevni red sjednica

8. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA CENTRA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Datum održavanja: 27.06.2018.

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa sedme sjednice Vijeća
  2. Odluka o izvršenju Zaključaka sa sedme sjednice Vijeća
  3. Prijedlog izmjene i dopune Plana rada i Financijskog plana Centra za 2018. godinu
  4. Prva izmjena Plana nabave Centra za 2018. godinu
  5. Usvajanje Odluke o određivanju broja osoba kojima se osigurava istodoban neposredan uvid u rad Upravnog vijeća Centra
  6. Razno