Edukacija za pčelare

Edukacija za pčelare

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, dana 17. siječnja 2018. godine organizirao je edukaciju za pčelare, korisnike elektronskih vaga za potrebe projekta „Motrenje medenja u Primorsko-goranskoj županiji“.

Edukacija je organizirana u suradnji sa firmom Micro-el iz Zagreba i Udruženjem pčelarskih udruga Primorsko-goranske županije u prostoru Centra autohtonih proizvoda Primorsko-goranska Kašetica, novouređenom prostoru u Rijeci na adresi Krojačka 1.

Na edukaciji je sudjelovalo dvanaest pčelara, predstavnika pčelarskih udruga sa područja jedinica lokalnih samouprava koje su financijski poduprle provedbu predmetnog programa.

Nabavljene elektronske vage, koje osim osnovne vage imaju i ugrađene senzore za mjerenje vanjske temperature, relativne vlage, atmosferskog tlaka, temperature unutar košnice,  kiše i brzine vjetra, uvelike će pomoči pčelarima da poboljšaju samu produktivnost, povećaju prinos meda, te smanje štete na košnicama .

Nakon završetka edukacije svakom pčelaru dodijeljena je po jedna elektronska vaga koju ima za obvezu instalirati u svom pčelinjaku, te se za nju brinuti marom dobrog gospodara.