Najava tečaja „Ovčarstvo i kozarstvo“

U sklopu X. Dana otvorenih vrata u Staroj Sušici, od 5. do 8. veljače 2018. godine u vremenu od 9,00 do 15,00 sati, održati će se tečaj „Ovčarstvo i kozarstvo“ u organizaciji Savjetodavne službe. Tečaj je namijenjen mladim poljoprivrednicima a organizirati će se u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87, Ravna Gora. Predavači će biti: Krešimir Fumić, Bernarda Dražetić, Žarko Mulc, Predrag Janeš, Nataša Bronzović i Božidar Nikšić.

Link za prijavu je: http://www.savjetodavna.hr/prijava-polaznika/tecaj/2785/prijava/obrazac/