Održan IX. Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici

U četvrtak, 30. studenoga 2017. godine održan je deveti Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici čija je glavna tema bila „Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine“. Uvodno je ravnatelj Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije g. Dalibor Šoštarić naglasio da je ovaj deveti za redom Dan otvorenih vrata u Staroj Sušici namijenjen svim potencijalnim korisnicima i zainteresiranim osobama koje namjeravaju koristiti potpore koje se nude u okviru Programa ruralnog razvoja, bilo na državnom, županijskom ili nivou Lokalne akcijske grupe Gorski kotar.

Gđa Andrea Vukelić, stručna suradnica u Lokalnoj akcijskoj grupi Gorski kotar, informirala je nazočne o otvorenim natječajima i najavama natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za prvi kvartal 2018. godine. U nastavku je prezentirala Mjeru 19 „LEADER/CLLD“ iz Programa ruralnog razvoja RH kojom je osigurano 9.995.225,31 kuna bespovratnih sredstava za korisnike s područja Gorskog kotara. Spomenuta sredstva biti će namijenjena za smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života kroz razvoj ruralne infrastrukture i ruralnih gospodarskih i ekonomskih aktivnosti, za stvaranje održive poljoprivrede modernizacijom i poticanjem malih poljoprivrednika, za poboljšanje konkurentnosti i održivosti šumarskog sektora i za razvoj ruralnog područja kroz provedbu LEADER pristupa. Mjere 4.1., 6.2., 6.3. i 6.4. namijenjene su pravnim i fizičkim osobama upisanima u Upisnik poljoprivrednika. Mjera 7.4. namijenjena je jedinicama lokalne samouprave, trgovačkim društvima u vlasništvu JLS, javnim ustanovama neprofitnog karaktera kojima su osnivači JLS, udrugama i organizacijama civilnog društva. Mjera 8.6. namijenjena je šumoposjednicima, udruženjima šumoposjednika, obrtima, mikro, malim i srednjim poduzećima. Prvi natječaji LAG-a Gorski kotar očekuju se do konca prvog kvartala 2018. godine.

G. Mladen Brajan, savjetnik za poljoprivredu Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, prezentirao je Mjere ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije kao i najavu javnog poziva za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima kroz sufinanciranje Mjera ruralnog razvoja u poljoprivredi Primorsko-goranske županije u 2017. i 2018. godini. Cilj ovih Mjera je razvoj ruralnih područja Županije, jačanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i šumarstva, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima, postizanje raznolikosti ruralnog gospodarstva i povećanje poduzetničke i turističke aktivnosti u Primorsko-goranskoj županiji. Ukupno je za spomenute potpore na raspolaganju iznos od 3.198.000,00 kuna.

Gđa Vesna Bartolović Stančić, voditeljica Područnog ureda Hrvatske banke za obnovu i razvitak za Primorje i Gorski kotar, prezentirala je kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice. Naglasila je da su, kako bi HBOR-ov izvor financiranja učinili što dostupnijim budućim prijaviteljima projekata na natječaje po Programu ruralnog razvoja, izvršili određene preinake u kreditnom programu. Najvažnija izmjena se odnosi na smanjenje kamatne stope koje će se primijenjivati na zahtjeve odobrene do 31.12.2018. godine pa ista iznosi najmanje 1,7% za kredite ročnosti do 10 godina ili 1,9% za kredite ročnosti preko 10 godina. Ujedno je podsjetila i na već izvršenu korekciju naknade za obradu kreditnog zahtjeva koja se primjenjuje na zahtjeve odobrene do 31.12.2017.godine i ista iznosi 0,5% jednokratno na iznos odobrenog kredita.