Poziv na „VIII. dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ od 16. do 20.10.2017.

Ovim putem vas obavještavamo da je CPRR u suradnji sa Savjetodavnom službom organizirao besplatan tečaj “Prerada mlijeka” u sklopu VIII. dana otvorenih vrata u Staroj Sušici. Tečaj će se održati od 16. do 20. listopada 2017. godine u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Polaznicima tečaja će, nakon završetka istog, biti uručen certifikat o završenom tečaju.

Prijave za tečaj se mogu napraviti putem web obrasca ili slanjem emaila na predrag.janes@savjetodavna.hr.