Poziv na „VII. dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ 27.09.2017.

Koji će se održati 27. rujna 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Dnevni red:

11:00 – Uvodna riječ (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ)

11:10 – Projekt “Motrenje medenja na području PGŽ” (udruženje pčelarskih udruga PGŽ)

  • Prezentacija projekta
  • Nabava elektronskih vaga
  • Potpisivanje Sporazuma o provedbi programa