Promocija i prodaja autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije na Korzu u Rijeci

Ovim putem Vas obavještavamo da je Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ organizirao promociju i prodaju autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije na Korzu (ispred zgrade Hrvatske pošte) u Rijeci u razdoblju od 18. do 22. rujana 2017. godine. Izlagači će na štandovima prezentirati i prodavati svoje proizvode u razdoblju od 9,00-16,00 sati, uz mogućnost produljenja navedenog vremena ukoliko se ukaže potreba za istim (dobra posjećenost).

Navedenu manifestaciju organiziramo za poljoprivredne proizvođače uključene u ceste meda, vina, sira i plodova gorja, te za proizvođače uključene u e-katalog autohtonih proizvoda Primorsko-goranske županije. Predmetna manifestacija uz to što je zamišljena kao promocija proizvođača autohtonih proizvoda naše Županije i njihovih proizvoda, ujedno je i promocija kraja u kojem oni žive, odnosno promocija Gorskog kotara, zaobalja i otoka, čime se daje i naglasak na raznolikost i prepoznatljivost Županije.
Ovim Vas putem ujedno pozivamo da svojim dolaskom uveličate predmetno događanje.

Na promociji i prodaji autohtonih proizvoda u Rijeci sudjelovati će 10 (deset) izlagača niže navedenih.

18. rujan Ponedjeljak

19. rujan Utorak

20. rujan Srijeda

21. rujan Četvrtak

22. rujan Petak

PTO Frankulin – kravlji sir

Štand 1.

+

+

+

+

+

Ekološka zadruga „Vidmar“ – med i pčelarski proizvodi

Štand 1.

+

+

OPG Maliki – ovčji sir

Štand 2.

+

+

+

+

+

Obrt za proizvodnju suhomesnatih proizvoda od mesa i mesa divljači

Štand 3.

+

+

+

+

+

SUZA-T.B. d.o.o. – likeri, med i pčelarski proizvodi

Štand 4.

+

+

+

+

+

OPG Kovačević – prerađevine od bobičavog voća

Štand 5.

+

+

+

+

+

Domaća radinost Babić – ukrasni predmeti od keramike i suveniri

Štand 5.

+

+

+

+

+

OPG Turina – med i pčelarski proizvodi

Štand 6.

+

+

+

+

+

OPG Kenda – matični sok od aronije

Štand 7.

+

+

+

+

+

OPG Jasenka Vucić – med i pčelarski proizvodi

Štand 8.

+

+

+

+

+