Poziv na „VI. dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ 30.08.2017.

Koji će se održati 30. kolovoza 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Dnevni red:

11:00 – Uvodna riječ (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ)

11:10 – Promocija kravljeg mlijeka sa područja Gorskog kotara

11:30 – Nabava i primopredaja mljekomata