Poziv na „V. dan otvorenih vrata u Staroj Sušici“ 26.07.2017.

Koji će se održati 26. srpnja 2017. godine (srijeda) u 11:00 sati u prostorijama Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije na adresi: Stara Sušica, Karolinska cesta 87.

Dnevni red:

11:00 – Uvodna riječ (Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ)

11:10 – Zaštita i prihrana malina, jabuka i krušaka – edukacija na nasadima Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ (Savjetodavna služba – podružnica Primorsko-goranske županije)