Berba maslina u Gracišću na Cresu

Djelatnici Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ, Županijskog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj i članovi PZ Cres sudjelovali su u berbi maslina na lokalitetu Gracišća na Cresu. CPRR PGŽ je od PZ Cres zakupio 0,8 hektara poljoprivrednog zemljišta za sadnju kolekcijskog nasada autohtonih sorti maslina. Zemljište je uređeno, postavljena je zaštitna ograda i sustav za navodnjavanje kap po kap te je ove jeseni posađeno 150 sadnica 22 sorte maslina jedinstvenih za Primorsko-goransku županiju.

U suradnji s Agronomskim fakultetom u Zagrebu napravljena je inventura i genetska istraživanja maslina u PGŽ te se došlo do podatka da u našoj županiji postoje 23 jedinstvene sorte maslina. Sve su one našle mjesto u kolekcijskom nasadu Centra u cilju zaštite, edukacije, raznih istraživanja i, u budućnosti, proizvodnje sadnog materijala.

Urod s berbe dostavljen je na preradu u PZ Cres, a dobiveno ulje biti će korišteno za promociju u sklopu raznih sajmova, manifestacija i izložbi u organizaciji Centra i Kašetice primorsko-goranske.